• 21/06/2024

29 pv’s opgesteld na controle van 15 eetgelegenheiden in Berlaar en Nijlen

BERLAAR – Gisteravond, tussen 17 en 23 uur, voerde de politiezone van Berlaar-Nijlen een multidisciplinaire controle uit op verschillende eetgelegenheden in hun omschrijving. Deze vond plaats met ondersteuning van het Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum Antwerpen (ARIEC) van de Federale Politie en in overleg met de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) , het Parket en het arbeidsauditoraat.

De lokale politie van Berlaar-Nijlen organiseerde een actie naar aanleiding van vermoedelijke wanpraktijken in de bedrijfsvoering van een aantal handelszaken op hun grondgebied. Het hoofddoel van de controle was nagaan of de betrokken handelszaken zich houden aan de verschillende regelgevingen en zich al dan niet bezighouden met illegale activiteiten die de lokale economie ondermijnen en/of voor overlast zorgen in de buurt. Het uit diverse disciplines bestaande team bestond bij deze controle uit de Lokale Politie, de sociale en economische controle- en inspectiediensten zoals Toezicht Sociale Wetten (TSW) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers (RSVZ) Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) en Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum (ARIEC) Antwerpen.

Uiteindelijk werden vijftien handelszaken gecontroleerd. Zes op het grondgebied van de gemeente Berlaar en negen in de gemeente Nijlen. Er werden in bepaalde straten simultane controles uitgevoerd. Volgende inbreuken werden geregistreerd:

*Negenmaal PV voor niet correcte prijsaanduidingen

*Vier PV’s door het FAVV inzake inbreuken op de hygiëne en één handelszaak zonder vergunning

*Zeven PV’s voor zwartwerk en zes pv’s inzake de wettelijke verplichtingen op de website van de handelszaak. Er werden eveneens aan twee andere handelszaken waarschuwingen gegeven.

*Eén PV inzake inbreuken op deeltijdse arbeid

*Eén PV inzake illegaal verblijf

*Eén PV voor slagen en verwondingen

*Vier inbreuken vastgesteld inzake de sociale zekerheid bij zelfstandige ondernemers

Bij twee handelszaken trachtten de verdachten te vluchten. Zij konden echter door de politie worden tegengehouden. In één handelszaak bleek de verdachte illegaal in het land te verblijven en tevens aan het werk te zijn. Hij verwondde tijdens zijn vlucht een controleur van een inspectiedienst. De nodige processen-verbaal werden opgesteld. De man werd ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). (EM / Foto Politie Berlaar)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten