• 21/06/2024

28 scholen uit Neteland schakelen volledig over op kraantjeswater

HERENTALS – Het voorbije jaar werkte het scholenplatform Neteland – gevormd door de lokale besturen en scholen van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar – rond het thema ‘gezonde scholen’. Vandaag ondertekenden alle directies en burgemeesters of schepenen een basisverklaring ‘samen werken aan gezonde scholen in Neteland’. Dat gebeurde in water-doe-centrum Hidrodoe in Herentals waar ook een nieuwe interactieve tentoonstelling in de ‘Watermaker’ in gebruik werd genomen.

Burgemeester Lieven Janssens (ACTIEV, rechts op de foto) van Vorselaar: ‘Met onze vijf gemeenten werken we op een heel intensieve manier samen op 44 domeinen. We doen dat niet alleen onderling  en met de overheden, maar ook in samenwerking met maatschappelijke partners. En wie zijn er meer maatschappelijke partners dan onze scholen? Wij hebben een heel rijke regio met in totaal 37 scholen. We hebben ze allemaal verzameld om de lancering te doen van dit ambitieuze project waarin we eigenlijk met een viertrapsraket de gezondheid van de Netelander willen verbeteren. De scholen ondertekenen, samen met ons en met onze partners – Aqua Flanders, Pidpa, Hidrodoe, Vlaams Instituut Gezond Leven en LOGO Kempen – een charter. Dat is een engagement om de komende jaren op een heel structurele manier te werken aan een betere gezondheid.’

‘We starten met gezonde dranken. Elke school stapt over op enkel kraanwater, dus geen chocomelk, geen fruitsap, geen fristi meer, maar kraanwater als belangrijkste drankbron. We ijveren voor gezonde voeding, een betere mentale gezondheid en naar meer beweging in de schoolse omgeving. Die vier stappen vormen onze raket en die moeten ervoor zorgen dat gezondheid veel hoger op de agenda gezet wordt. We willen echt ambitieus zijn en onze eigen kinderen, onze volgende generatie, een betere gezondheid en een betere toekomst geven. Alle scholen, zonder enige uitzondering, doen mee. Zij hebben samen een traject gelopen met onze partners. Met zijn allen hebben we een aantal inhoudelijke sessies georganiseerd waarin we ons engageren. Dit wil zeggen dat de scholen moeten afstand doen van hun contracten met hun drankleveranciers. We hebben de leidingen later keuren door onze drinkwatermaatschappij Pidpa. Vanuit de gemeenten ondersteunen wij communicatief en doen we heel wat acties om die 8 800 leerlingen in Neteland een betere gezondheid te bezorgen. We gaan regelmatig bij elkaar komen. We hebben een vaste samenwerking en overlegplatform met het Scholenplatform Neteland. Op die manier gaan we het project verder evalueren, bijspijkeren en telkens weer verdere stappen zetten naar beweging, voeding en mentale gezondheid toe.’

Herman Verbruggen (Marcske van de Kampioenen, midden op de foto) is boegbeeld van de actie. ‘Ik ben peter van Kraanwater, een project van de watermaatschappijen. Dat is in het leven geroepen om de waardering van dat water vooral door jonge mensen te verhogen. Kraanwater is een product dat drinkbaar en zuiver is. Het is belangrijk dat de eindgebruiker beseft dat wanneer hij zijn tuin sproeit of zijn auto zeven keer per week wast, hij dat eigenlijk doet met drinkbaar water. Op wereldvlak is Vlaanderen een uitzondering. We zijn een regio waar drinkbaar water zomaar uit de kraan vloeit. Dat is niet evident. Ik ben zelf een enthousiast waterdrinker. Ik ben niet extreem want daar geloof ik niet in. Ik vind cola, bier en wijn ook lekker maar de mensen moeten weten dat kraanwater ook drinkbaar is.’

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten