• 20/05/2024

27 miljoen euro voor o.m. projecten in de Kempen, Rumst, Duffel en Bonheiden

BRUSSEL – Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA, zie foto) keurde de Vlaamse Regering een groot aantal projecten goed om de gevolgen en de impact van de droogte te lijf te gaan. Met 6,2 miljoen euro wordt op 38 plaatsen in Vlaanderen extra natte natuur aangemaakt, 2,5 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het aanpakken van waterproblemen in negentien landbouwgebieden en 3,2 miljoen euro is voorbehouden voor negen innovatieve droogteprojecten met (landbouw)bedrijven. Samen met minister Hilde Crevits (CD&V)  wordt vijftien miljoen euro uitgetrokken voor grootschalige innovatieprojecten met VITO in onder meer de Kempen. Demir: ‘Ik ben verheugd dat we opnieuw stappen voorwaarts zetten in de strijd tegen droogte. De voorbije droge zomers bewijzen dat dit broodnodig is. We wachten geen nieuwe droge zomer af om te handelen.’

De afgelopen jaren verloor Vlaanderen 75 procent van zijn natte natuur. Van de 244 000 hectare die er rond de jaren 1950 nog waren, blijven nu maar 68 000 hectare, bovendien van wisselende kwaliteit. Met haar investeringsprogramma wil de regering de natte natuur herstellen en de valleigebieden versterken. De eerste 38 projecten voor een budget van 6,2 miljoen euro werden goedgekeurd, waaronder het herstel van het Springbos in de Goorbosbeekvallei in Duffel en de ontwikkeling van Landuytmoeras Terhagen (Rumst).

Demir levert ook een omgevingsvergunning af aan Natuur en Bos voor ecologische inrichtingswerken in het kader van Sigmaplan in gebied Pikhagen in Bonheiden. Dat 30 hectare grote gebied wordt ingericht als zogenaamde wetland, de oude Dijlemeander zal worden hersteld zodat de rivier meer water kan opvangen (waardoor het overstromingsrisico daalt) en het water in droge periodes trager wordt afgevoerd. Er komen ook vijf nieuwe poelen ten behoeve van beschermde fauna zoals de kamsalamander.

Via projecten van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap wil Demir infiltratie en waterbehoud in landelijke gebieden realiseren door in te zetten op waterbeheer, groenblauwe netwerken en infiltratie in de bodem in samenwerking met provincies, gemeenten, particulieren, natuurverenigingen en regionale landschappen. Een voorbeeld is de buffering van water op landbouwpercelen door het (her)plaatsen van stuwen en aanleggen van infiltratiepoelen in de vallei van de Aa (Herentals, Lille en Vorselaar)

Door in te zetten op de demonstratie van cross-sectorale droogteoplossingen wil men ook internationaal te kunnen uitpakken. Zo kan Vlaanderen evolueren van een waterschaarse regio tot modelregio voor efficiënt watergebruik. In Mol-Dessel-Lommel focussen de twee ministers zich op de zandwinningsputten. Hier is ongeveer 700 hectare wateroppervlak gecreëerd met dieptes tussen 20 en 40 meter, 40 000 olympische zwembaden. Het groevecomplex wordt ingezet als natuurlijk bufferbekken met de mogelijkheid om waterinfiltratie in dieper gelegen reservoirs te verhogen. Crevits: ‘Met onze Vlaamse Instelling voor Technologie en Ontwikkeling (VITO) willen we wetenschappelijk onderzoek toepassen ten voordele van de concrete noden van landbouwers en bedrijven. De focus op circulair werken, spaarzaam omgaan met water en kostenefficiënt werken, is een win-win voor het milieu, de landbouwers en de ondernemers.’ De high level Taskforce Droogte beraadt zich eind januari over de besteding van nog eens meer dan 300 miljoen euro. (EM / Foto Kabinet Zuhal Demir)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten