• 21/06/2024

18 gemeenten uit regio Boom/Mechelen/Lier pakken dak – en thuisloosheid aan

MECHELEN – De achttien lokale besturen van regio Rivierenland en de Rupelstreek bogen zich de afgelopen maanden over de groter wordende uitdaging die de dak- en thuislozenproblematiek met zich meebrengt. De opvang- en begeleidingsmogelijkheden werden onder de loep genomen en afgetoetst aan de reële noden en behoeften.

Bart Claes, algemeen directeur CAW Boom Mechelen Lier: ‘Deze oefening resulteerde in een nieuwe,  gezamenlijke, aanpak met de achttien lokale besturen en het CAW. De ketenaanpak dak- en thuislozen biedt meer opvangplaatsen en zet in op preventie van uithuiszetting. Ze garandeert intensieve woonbegeleiding voor mensen met een verhoogde kwetsbaarheid. Zo kan er blijvend op maat van de noden een aanbod gerealiseerd worden en kunnen alle partners elkaar versterken in het zoeken naar oplossingen voor de woonproblematiek in de regio. Voor het eerst zetten zoveel lokale besturen en het CAW samen hun schouders onder een gezamenlijke en integrale aanpak van dak- en thuisloosheid.’

Pascal Fleurackers uit Mechelen is één van die daklozen. ‘Tien jaar geleden werd ik voor het eerst dakloos. Ik was opgenomen in de psychiatrie en had er gewoon niet aan gedacht om vier maanden lang mijn huishuur te betalen. Ik ben binnengegaan met een depressie en ging buiten met een nieuwe depressie. En, neem het van me aan, op straat heb je niet één vriend. Ik zou nooit mijn rugzak aan een andere dakloze toevertrouwen. Alle dagen zijn hetzelfde. En je slaapt niet, je houdt constant één oog open. Zo heb ik één jaar geleefd. Dankzij het OCMW was ik aan een busabonnement geraakt. Ik nam elke dag de bus van Mechelen naar Antwerpen. Dan kon ik toch twee keer per dag gedurende één uur slapen.  Nu werd ik werkloos doordat mijn huisbaas mijn appartement ging opwaarderen en ik de huur niet meer kon betalen. Vermits ik niet volledig dakloos was kreeg ik nergens steun.’

Wouter Beke (CD&V), Vlaams minister van armoedebestrijding: ‘Vroeger was ik burgemeester van Leopoldsburg. Dat telt 16 000 inwoners. Ik dacht dat ik die allemaal kende tot de politie me uitnodigde om eens een dagje met hen en de deurwaarder mee te lopen. Wat me toen vooral opviel waren de sofaslapers. Dat begint kleinschalig maar voor  je het weet groeit het boven je hoofd. Zo was er iemand die zijn provinciale belasting, 35 euro, niet had betaald. Op de duur werd dat een bedrag van 1 000 euro. Vaak hebben dak- en thuislozen andere problemen en dan gaat het niet alleen over het materiële maar ook over het psychische. Dakloosheid wordt onderschat. Het in kaart brengen zorgt ervoor dat mensen beter begeleid en aangestuurd worden. Residentiële opvang kan ervoor zorgen dat kleine problemen niet uitgroeien tot zulke grote problemen, dat de situatie niet onoverzichtelijk meer is.’

Gabriella De Francesco (Groen), schepen van armoedebestrijding in Mechelen: ‘Ik ben blij dat we sinds 1 december in onze stad permanente nachtopvang voorzien in AZ Sint-Maarten Campus Dodoens aan de Zwartzustersvest. Op 1 maart 2022 verhuizen we naar deze  gebouwen hier van het CAW in de Maurits Sabbestraat. De problematiek in Mechelen is uiteraard niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld Antwerpen, Gent of Oostende maar we zien de laatste tijd wel een gevoelige toename van alleenstaande moeders met kinderen die om hulp vragen.’

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten