• 23/06/2024

110 buren namen deel aan inspraaktraject voor ontwerp van spoorpark

ANTWERPEN –  Het inspraaktraject voor het ontwerp van het Spoorpark, het toekomstige park op en parallel aan de verhoogde spoorweg van de Draakplaats tot het Luitenant Naeyaertplein, is gestart. Het ontwerpteam nam 110 buurtbewoners mee op een wandeling door het projectgebied, vertelde daarbij meer over de plannen en luisterde naar feedback van de buurt.

‘Omheining Statie van Borgerhout’ is de langste straatnaam van het district Antwerpen. Dat was meteen de plaats van afspraak. Schepen van stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder (N-VA, rechts op de foto): ‘Het Spoorpark loopt op en parallel aan de verhoogde spoorweg van de Draakplaats in Zurenborg tot en met Park Spoor Noord. Het moet een aangename publieke ruimte worden die verschillende wijken, groenzones en sport- en cultuurvoorzieningen aan elkaar rijgt en toegankelijk maakt. Het wordt een plek om te verblijven, fietsen of wandelen.’

‘De buurtbewoners zijn dé experts bij uitstek in verband met deze wijk. Daarom hebben we hen uitgenodigd. We tonen hen aan dat we ook een groene long willen maken van dit deel van Antwerpen. . We willen met het spoorpark de verschillende wijken van de stad met elkaar verbinden. Bepaalde delen van het Spoorpark zijn al gerealiseerd of in realisatie, zoals Spoor Oost, Park Spoor Noord, en de centers langs de Engelselei in Borgerhout. Deze dichtbevolkte wijk van de stad willen we ver-groenen met een Via Sinjoor, een groene verbinding van Zurenborg tot Borgerhout.’

Chistophe Lambrechts, coördinator bij ontwerpbureau Stramien CVBA: ‘In 2009 heeft het ontwerpteam De Smet Vermeulen – Palmboom & van den Bout al een schetsontwerp getekend voor het deel tussen de Draakplaats in Zurenborg en het Luitenant Naeyaertplein in Borgerhout. Je kan je afvragen waarom alles zo lang heeft geduurd. Infrabel had toen nog geen intentie had om haar terreinen te verlaten. Nu zullen alle spooractiviteiten in het projectgebied gefaseerd  zullen worden verplaatst. Daarmee komt op termijn de volledige zone tussen de Draakplaats en de Plantin en Moretuslei vrij voor ontwikkeling als onderdeel van het Spoorpark. Een tweede reden voor de vertraging was het budgettaire aspect. Nu is het onze bedoeling om het schetsontwerp klaar te hebben in 2021, in de zomer volgt dan het voorontwerp, tegen het einde van het jaar het definitief ontwerp  zodat de eerste spade in de grond kan tegen eind 2022.’ Het project moet zijn gerealiseerd in oktober 2024.

‘We hopen dat er heel wat inbreng komt van de omwonenden. Onze eerste opdracht is uiteraard dat er een park komt met een ruim fietspad. Dat fietspad zal niet de structuur hebben van het fietspad op de Singel bijvoorbeeld. Het zal veel zachter zijn. Voor het overige zullen zoveel mogelijk bomen blijven staan. Maar het zal vooral van de burger afhangen hoe de groene ruimte wordt ingevuld. Dat kan bijvoorbeeld met een speeltuin.’

Het is een complex project waarbij moet worden rekening gehouden met het statuut van park en de erfgoedfactor. Bovendien moet het veilig en toegankelijk zijn. Lambrechts: ‘De opdracht bestaat uit twee delen: een ontwerp maken voor de publieke ruimte tot en met de realisatie ervan en de opmaak van een stedenbouwkundig kader voor het Spoorpark en de bebouwing aan de randen. Dat betekent dat het ontwerpteam  voorlopig enkel een schetsontwerp van de bebouwing maakt op basis waarvan zal worden beslist over de aanpak van de verdere uitwerking van de bebouwing.’ Het voormalige station Antwerpen Oost ligt er nog steeds en wordt gebruikt om goederen te vervoeren vanuit de haven naar Duitsland. ‘Er is sprake dat er een tweede spoor komt van Ekeren naar Wommelgem. Deze maand kan iedereen een digitale bevraging invullen (op www.agvespa.be/inspraakspoorpark).

Info over het hele project: https://www.agvespa.be/projecten/spoorpark#over

Edwin MARIËN

Foto: Stad Antwerpen

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten